Отопление на къщи, домове, апартамени, вили, търговски обекти, производствени обекти и др.

Отопление на къщи, домове, апартамени, вили, търговски обекти, производствени обекти и др. При избор на един или повече видове отопление (напр. основно и резервно отопление), най-важно е да се планира как ще се използва съответната къща, апартамент, единична стая, вила, търговски обекти и сгради и др. – трайно ползване или сезонно ползване, единични дни или по някакъв предвидим график… В зависимост от това, различните видове отопления имат различни предимства и недостатъци.